Hva er Triage?

Triage er et begrep som brukes i det medisinske feltet for å referere til prosessen med å vurdere og prioritere pasienter basert på alvorlighetsgraden av deres medisinske tilstand. Denne prosessen brukes for å sikre at de mest kritisk syke pasientene blir sett og behandlet først.

Hva er et eksempel på triage?

I helseforsikringsbransjen er triage prosessen med å bestemme det mest passende omsorgsnivået for en pasient. For eksempel kan en pasient som kommer til legevakten med brukket bein bli oppsøkt av lege og sendt til røntgenavdelingen for bildediagnostikk. Når røntgenbildet er fullført, kan legen bestemme at pasienten må ses av en ortopedisk kirurg og henvises til riktig spesialist.

Hva er det mest brukte triage-systemet?

Det er noen få forskjellige triage-systemer i bruk i dag, men det mest brukte er Simple Triage and Rapid Treatment (START)-systemet. START er en rask og enkel måte å prioritere pasienter basert på alvorlighetsgraden av tilstanden deres. Den brukes av beredskapspersonell over hele verden, og har vist seg å være effektiv i en rekke forskjellige katastrofescenarier. Når bør triage implementeres? Triage bør iverksettes når en person blir skadet eller syk og trenger medisinsk behandling. Hva betyr triage i teknologi? Triage er prosessen med å bestemme prioriteringen av pasientenes behandlinger basert på alvorlighetsgraden av deres tilstand. I helsevesenet kan triage referere til prosessen med å bestemme hvilke pasienter som må ses av en lege eller sykepleier først, eller det kan referere til prosessen med å bestemme hvilke pasienter som må ses av en spesialist. Hva betyr triage ikke medisinsk? Triage er et begrep som brukes i det medisinske feltet for å referere til prosessen med å bestemme prioriteringen av pasientenes behandlinger. Det gjøres vanligvis i nødssituasjoner for å sikre at de alvorligste tilfellene blir sett først.