Hva er substitusjons effekten?

La mikroøkonomi det er en teori som studerer den økonomiske oppførselen til individuelle agenter. Ikke bare analyserer den preferansene til forbruker og de forskjellige forbruksgodene som eksisterer, men undersøker også noen økonomiske trender som substitusjons effekten. Dette konseptet, som er analysert og kvantifisert takket være metodene til Hicks og Slutsky, kan forklares som følger.

Når oppstår substitusjons effekten?

Begrepet substitusjons effekt refererer til endringen i etterspørsel etter en vare eller tjeneste når følgende variabler er oppfylt:

    • At prisen på andre varer og tjenester holder seg stabil
    • At forbrukernes kjøpekraft forblir den samme

Hva betyr dette? At hvis et produkt blir dyrere (1.) og det er andre lignende produkter som ikke har opplevd noen variasjon i verdi (2.), vil forbrukeren begynne å konsumere det andre produktet i stedet for det første.

Hvordan er substitusjons effekten forskjellig fra inntekts effekten?

Substitusjons effekten forveksles ofte med inntekts effekten, siden begge kan observeres i lignende eksempler. Imidlertid er variasjonen i forbruk som substitusjons effekten antar, helt uten tilknytning til endringen i forbrukernes reelle inntekt. I motsetning til inntekts effekten, der kjøpekraft av forbrukere er redusert, i substitusjons effekten observeres ingen endring i realinntekt.

Summen av substitusjons effekten med inntekts effekt (også kjent som inntekts effekten) vil føre til priseffekten.