Hva er substitusjonseffekten?

La mikroøkonomi det er en teori som studerer den økonomiske oppførselen til individuelle agenter. Ikke bare analyserer den preferansene til forbruker og de forskjellige forbruksgodene som eksisterer, men undersøker også noen økonomiske trender som substitusjonseffekten. Dette konseptet, som er analysert og kvantifisert takket være metodene til Hicks og Slutsky, kan forklares som følger.

Når oppstår substitusjonseffekten?

Begrepet substitusjonseffekt refererer til endringen i etterspørsel etter en vare eller tjeneste når følgende variabler er oppfylt:

  • At prisen på andre varer og tjenester holder seg stabil.
  • At forbrukernes kjøpekraft forblir den samme.

Hva betyr dette? At hvis et produkt blir dyrere (1.) og det er andre lignende produkter som ikke har opplevd noen variasjon i verdi (2.), vil forbrukeren begynne å konsumere det andre produktet i stedet for det første.

Hvordan er substitusjonseffekten forskjellig fra inntektseffekten?

Substitusjonseffekten forveksles ofte med inntektseffekten, siden begge kan observeres i lignende eksempler. Imidlertid er variasjonen i forbruk som substitusjonseffekten antar, helt uten tilknytning til endringen i forbrukernes reelle inntekt. I motsetning til inntektseffekten, der kjøpekraft av forbrukere er redusert, i substitusjonseffekten observeres ingen endring i realinntekt.

Summen av substitusjonseffekten med inntektseffekt (også kjent som inntektseffekten) vil føre til priseffekten.