Hva er Repo 105?

Repo 105 er en regnskapsteknikk som Lehman Brothers Holdings Inc. brukte for midlertidig å fjerne opptil 50 milliarder dollar av eiendeler fra balansen i månedene frem til konkursen i 2008.

Teknikken innebar å selge verdipapirer til en investeringsbank og deretter umiddelbart godta å kjøpe dem tilbake til en høyere pris, med differansen registrert som en "gjenkjøpsavtale" eller "repo" på Lehmans balanse. Fordi verdipapirene faktisk ikke ble solgt, forble de på Lehmans bøker, men ble klassifisert som "solgt" for regnskapsformål.

Effekten av dette var at Lehmans balanse fremstod som sunnere enn den faktisk var, da eiendelene ble fjernet fra den midlertidig. Teknikken var lovlig, men den ble kritisert av noen for å gi et falskt inntrykk av Lehmans økonomiske helse.

Hva er SLR og CRR?

I regnskap er SLR og CRR to viktige forholdstall som brukes til å vurdere et selskaps økonomiske helse. SLR er forholdet mellom et selskaps totale forpliktelser og dets totale eiendeler, mens CRR er forholdet mellom et selskaps kortsiktige gjeld og dets totale eiendeler.

Begge forholdstallene er viktige for å vurdere en bedrifts økonomiske helse fordi de gir innsikt i en bedrifts evne til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser. Et høyt speilrefleksforhold indikerer at et selskap er tungt belånt og kan ha problemer med å oppfylle sine gjeldsforpliktelser. Et høyt CRR-forhold indikerer at et selskap er sterkt avhengig av kortsiktig finansiering og kan ha problemer med å oppfylle sine kortsiktige økonomiske forpliktelser.

Hva er repodatabase?

En repodatabase er en type regnskapsdatabase som brukes til å spore gjenkjøpsavtaler mellom banker og andre finansinstitusjoner. Disse avtalene brukes vanligvis til å skaffe kortsiktig kapital, og repodatabasen hjelper til med å holde oversikt over vilkårene for hver avtale, samt sikkerheten som utveksles.

Hva står ordet repo for?

I finansverdenen refererer begrepet "repo" til en gjenkjøpsavtale. En gjenkjøpsavtale er et kortsiktig lån som vanligvis brukes av banker og andre finansinstitusjoner for å skaffe kapital. Lånet er sikret med sikkerhet, typisk statsobligasjoner eller andre finansielle instrumenter. Låntakeren godtar å kjøpe tilbake sikkerheten på et senere tidspunkt, vanligvis til en høyere pris, og dermed gi långiveren avkastning på investeringen. Hva er en repo i teknologi? En repo er en type finansiell transaksjon der en part selger en eiendel til en annen part med avtale om å kjøpe eiendelen tilbake på et senere tidspunkt. Eiendelen er typisk sikkerhet for et lån, og transaksjonen brukes ofte til å skaffe kortsiktig kapital.

Hva er repoenhet? En repoenhet er et mål på størrelsen på en gjenkjøpsavtaletransaksjon. I en gjenkjøpsavtale, også kjent som en repo, selger en part verdipapirer til en annen part og godtar å kjøpe dem tilbake på et senere tidspunkt. Repoenheten er antall verdipapirer som omsettes i en repotransaksjon.