Hva er fattigdomsgrensen?

Vi forstår fattigdomsgrensen (eller fattigdomsgrensen) som en måte å måle minimum og også maksimal inntekt som et gitt land kan ha basert på sine skikker, tradisjoner eller tro for å skaffe seg en tilstrekkelig levestandard blant innbyggerne. Med andre ord gjør det det mulig å vurdere prosentandelen eller nøyaktig antall personer som ikke kan tilfredsstille sine mest grunnleggende behov (economía doméstica, utdanning, helse, bolig, daglig mat osv.).

Kjennetegn ved fattigdomsgrensen

Ikke bare innbyggerne ide fattigste landene i verdende lever under fattigdomsgrensen. I mer utviklede land eller med en vareøkonomisk vekst Det er også vanlig å finne mennesker som ikke kan oppfylle visse grunnleggende behov, for eksempel tilgang til anstendige boliger eller grunnleggende tjenester som drikkevann eller strøm.

På denne linjen bruker FN (FN) to forskjellige betydninger for å definere begrepet fattigdomsgrense:

  • Absolutt fattigdomsgrense: den oppnås ved å beregne estimater av kostnadene for mat som er nødvendige for å dekke en persons behov, og tilkommer kostnaden for andre grunnleggende ikke-matvarer.
  • Relativ fattigdomsgrense: de som tjener mindre enn halvparten av et lands medianinntekt, anses å være under den relative fattigdomsgrensen.

Men hva kaller vi fattigdom og ekstrem fattigdom?

Hvis vi ser på definisjonen av fattigdomsgrensen i kvantitative termer, kan vi referere til konseptet som spesifiserer Verdensbanken, ifølge hvilke vi forstår at en person lever i fattigdom når:

  • Under fattigdomsgrensen: du lever av mindre enn $ 3,2 per dag i et land med lavere inntekt.
  • Under fattigdomsgrensen: bor på mindre enn $ 5,5 i et land med øvre mellominntekt.
  • Ekstrem fattigdom: lever av mindre enn $ 1,9 om dagen.

På samme måte forstås det at en person lever i ekstrem fattigdom når de ikke har tilgang eller mangler tre eller flere av følgende grunnleggende behov: bolig, daglig mat, utdanning, helse, elektrisitet eller sanitet i hjemmet.