Hva er Government Accountability Office (GAO)?

Government Accountability Office er et uavhengig, partipolitisk byrå som jobber for kongressen. GAOs primære oppgave er å hjelpe kongressen med å føre tilsyn med den utøvende grenen og sikre at den føderale regjeringen er ansvarlig overfor det amerikanske folket.

GAO gjør dette ved å gjennomføre revisjoner, undersøkelser og evalueringer av føderale programmer og aktiviteter. GAO gir også kongressen ekspertråd om en rekke politiske spørsmål.

Hvilken avdeling er GAO under?

U.S. Government Accountability Office (GAO) er et uavhengig, partipolitisk byrå som jobber for Kongressen. GAOs oppdrag er å støtte kongressen i å møte dets konstitusjonelle ansvar og å bidra til å forbedre ytelsen og ansvarligheten til den føderale regjeringen for det amerikanske folket. GAO undersøker bruken av offentlige midler; evaluerer føderale programmer og retningslinjer; og gir analyser, anbefalinger og annen bistand for å hjelpe kongressen med å ta informerte beslutninger om tilsyn, politikk og finansiering. GAO gir kongressen rettidig informasjon som er objektiv, faktabasert, partipolitisk, ikke-ideologisk, rettferdig og balansert.

GAO er organisert i fem hovedfagområder: (1) Oppkjøp og innkjøpsstyring; (2) Økonomistyring og forsikring; (3) helsetjenester; (4) Informasjonsteknologi; og (5) Nasjonal sikkerhet og internasjonale anliggender. Innenfor disse brede fagområdene har GAO en rekke spesialiserte team av eksperter som fokuserer på spesifikke problemstillinger. Er GAO en del av kongressen? Nei, GAO er ikke en del av kongressen. GAO er et myndighetsorgan som tilbyr revisjon, evaluering og etterforskningstjenester for kongressen.

Hvordan har rollen til Government Accountability Office endret quizlet?

Government Accountability Office (GAO) er et uavhengig, partipolitisk byrå som jobber for kongressen. GAOs oppgave er å bidra til å forbedre ytelsen og ansvarligheten til den føderale regjeringen for det amerikanske folket. GAO gir kongressen rettidig informasjon som er objektiv, pålitelig og partipolitisk.

GAO ble etablert i 1921. GAOs rolle har endret seg over tid ettersom kongressen har delegert mer myndighet til den utøvende grenen og ettersom GAO ​​har tilpasset seg for å møte de skiftende behovene til kongressen og det amerikanske folket.

I dag er GAO organisert i seks hovedfagområder: forsvar, miljø og naturressurser, finansmarkeder og samfunnsinvesteringer, statlige operasjoner, helsevesen og hjemlandssikkerhet og rettferdighet. GAO har også et team av eksperter innen dataanalyse og informasjonsteknologi.

GAOs arbeid er delt inn i tre hovedkategorier:

Revisjon: GAO reviderer føderale programmer og aktiviteter for å avgjøre om de er effektive og effektive. GAO reviderer også regnskapet til den føderale regjeringen.

Undersøkelser: GAO undersøker påstander om svindel, avfall og misbruk i føderale programmer og aktiviteter.

Vitnesbyrd og rapporter: GAO gir kongressen ekspertvitnesbyrd om en rekke spørsmål og produserer rapporter om en rekke emner.

Hva gjør Office of Management and Budget OMB quizlet?

Office of Management and Budget (OMB) er et stort byrå som faller inn under presidentens eksekutivkontor. OMBs hovedoppgave er å utvikle og implementere presidentens budsjett, som inkluderer å sette utgiftsprioriteringer og føre tilsyn med hvordan føderale penger brukes. OMB gir også veiledning om reguleringspolitikk og samarbeider med andre byråer for å utvikle regjeringsdekkende retningslinjer.

Hvem finansierer GAO?

GAO finansieres først og fremst gjennom bevilgninger fra kongressen. I 2020 var GAOs budsjett 627 millioner dollar.

GAO mottar også noe midler fra brukeravgifter, som er avgifter som vurderes av GAO for visse tjenester som den gir til føderale byråer og andre enheter. For eksempel belaster GAO føderale byråer for kostnadene for revisjoner og andre vurderinger som byråene ber om.