Hva er et svingalternativ?

En swingopsjon er en type derivat som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å inngå en bestemt transaksjon på et senere tidspunkt. Den underliggende eiendelen til en svingopsjon kan være alt fra aksjer og råvarer til valutaer og renter.

Swing-opsjoner brukes ofte av investorer som en måte å sikre sine posisjoner på eller for å spekulere i den fremtidige retningen til markedet. For eksempel kan en trader som er lang aksjer kjøpe en svingopsjon for å beskytte mot en mulig nedgang i aksjekursen. Eller en trader som er optimistisk med hensyn til den fremtidige retningen til råvaremarkedet kan kjøpe en svingopsjon på en råvarefutureskontrakt.

En av hovedtrekkene til swing-alternativer er at de kan tilpasses de spesifikke behovene til investoren. For eksempel kan en swing-opsjon utformes til å utløpe på en bestemt dato, eller den kan struktureres slik at innehaveren kan inngå den underliggende transaksjonen når som helst frem til en bestemt dato. Swing-opsjoner kan også struktureres slik at innehaveren kan foreta flere kjøp eller salg av den underliggende eiendelen.

Er swing trading enkelt? Swing trading er en strategi som brukes til å handle aksjer, råvarer eller andre verdipapirer med mål om å tjene penger ved å holde posisjonen i en periode og deretter selge den når prisen er på eller nær toppen. Swing trading anses å være en relativt enkel måte å handle på fordi det ikke krever at traderen konstant overvåker markedet; i stedet kan traderen sette opp en handel og deretter la den gå sin gang.

Hvordan driver du en swing-handel?

Det er et par ting du må gjøre for å kunne drive en swing-handel med suksess. Først må du finne en god aksje eller ETF for å handle. Dette kan gjøres ved å bruke en aksjescreener eller ved å gjøre din egen research. Når du har funnet en god aksje eller ETF, må du sette opp en handelskonto hos en megler som tilbyr swing trading.

Når du har satt opp en handelskonto, må du velge riktig strategi for handelen din. Det er mange forskjellige strategier som kan brukes ved swing trading, så det er viktig å finne en som passer din handelsstil og risikotoleranse. Når du har en strategi i tankene, må du sette opp handelen din. Dette innebærer å velge de riktige inngangs- og utgangspunktene, samt å sette opp dine stop-loss og take-profit bestillinger.

Når handelen din er satt opp, er alt du trenger å gjøre å vente på at den skal spille ut. Hvis handelen din er vellykket, vil du tjene penger. Hvis det ikke lykkes, vil du tape penger. Det er viktig å huske at swing trading er en risikofylt strategi, og du bør aldri risikere mer penger enn du har råd til å tape. Hvor stor prosentandel av swingtraderne er vellykkede? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet siden det ikke er noen universelt akseptert definisjon av "suksess" når det gjelder swing trading. En studie utført av investeringsanalysefirmaet Aite Group fant imidlertid at 70 % av de spurte swingtraderne anså seg som vellykkede.

Hva betyr det å svinge en kontrakt?

I energihandel er en swingkontrakt en type kontrakt som lar innehaveren kjøpe eller selge en spesifisert mengde energiprodukt (f.eks. naturgass, elektrisitet, etc.) til en fastsatt pris over en tidsperiode. Kontrakten kan være for en fast mengde energiprodukt eller for en variabel mengde (dvs. en "flytende" kontrakt). Nøkkeltrekket til en svingkontrakt er at den gir innehaveren fleksibilitet til å justere sin posisjon i markedet etter hvert som markedsforholdene endres.

Swing-kontrakter brukes ofte av energihandlere som en måte å sikre deres eksponering mot markedet. For eksempel kan en handelsmann som er lang naturgass kjøpe en svingkontrakt for å selge naturgass hvis prisen faller under et visst nivå. Dette gir den næringsdrivende nedsidebeskyttelse i tilfelle markedsprisen på naturgass faller.

Swingkontrakter kan også brukes som et spekulativt verktøy. For eksempel kan en handelsmann som tror at prisen på naturgass kommer til å stige, kjøpe en svingkontrakt for å kjøpe naturgass. Hvis prisen på naturgass faktisk stiger, vil næringsdrivende kunne kjøpe gassen til en lavere pris enn dagens markedspris og vil tjene på differansen.

Swing-kontrakter handles vanligvis på energibørser som New York Mercantile Exchange (NYMEX) eller Intercontinental Exchange (ICE).

Hva er swing trading vs day trading?

Swing trading er en strategi som vanligvis innebærer å holde en posisjon i noen dager eller uker, i et forsøk på å fange opp større prisbevegelser enn det som ville vært mulig ved dagshandel.

I motsetning til dette innebærer dagshandel å ta posisjoner og stenge dem innen samme dag. Daghandlere har vanligvis ikke posisjoner over natten, og de stenger ofte posisjonene sine før slutten av dagen.

Det er noen viktige forskjeller mellom swing trading og day trading:

1.Holdeperiode: Swingtradere holder vanligvis posisjonene sine i noen dager eller uker, mens dagtradere holder posisjonene sine i bare noen få timer eller minutter.

2. Prisbevegelse: Swingtradere forsøker å fange opp større prisbevegelser enn det som ville vært mulig ved dagshandel.

3. Tid på dagen: Swing-handel kan gjøres når som helst på dagen, mens dagshandel vanligvis gjøres i vanlig markedstid.

4. Risikostyring: Swing-traders bruker vanligvis stop-loss-ordrer for å styre risikoen, mens daytradere kanskje ikke bruker stop-loss-ordrer like ofte.

5. Posisjonsstørrelse: Swingtradere tar vanligvis større posisjoner enn daytradere.

Swing trading og day trading er begge gyldige handelsstrategier, og hvilken som er riktig for deg vil avhenge av dine individuelle omstendigheter.