Hva er et selskap?

Bedrifter eller bedriftspartnerskap er juridiske enheter dannet av grupper av enkeltpersoner som handler sammen for et bestemt formål.

Denne sammenslutningen av mennesker fungerer som et enkelt selskap, og dets aktivitet styres av rettigheter og forpliktelser etablert ved lov. Noen av disse rettighetene og gjeld de ligner fysiske personers.

Bedrifter ledes og ledes vanligvis av et organ eller råd som er ansvarlig for å ta daglige beslutninger slik at de fungerer som de skal, i henhold til målene de har.

Konseptet med selskap gir opphav til mange typer selskaper. Vi kaller selskaper ethvert selskap, organisasjon, offentlig organ eller enhver form for gruppe gruppert for å utføre en aktivitet, enten det er for fortjeneste eller altruistisk.