Hva er et handelsgulv?

En handelsgulv er området innenfor en finansinstitusjon der handelsaktivitet finner sted. Begrepet kan også brukes til å referere til den fysiske plasseringen til en bestemt børs, for eksempel handelsgulvet i New York Stock Exchange (NYSE).

Handelsgulvet er der markedsmakere kjøper og selger verdipapirer. Market makers er firmaer som oppgir både en kjøps- og en salgspris i et bestemt verdipapir, og dermed gir likviditet til markedet. De tjener penger på forskjellen mellom kjøps- og salgskurs, også kjent som spread.

Handelsgulvet er også der institusjonelle investorer handler med store verdipapirblokker. Disse investorene inkluderer aksjefond, hedgefond og pensjonsfond. De handler gjennom meglere som har tilgang til handelsgulvet.

Handelsgulvet er et fartsfylt og spennende miljø. Det er også et svært konkurransedyktig sted, hvor markedsaktørene hele tiden prøver å få et forsprang på konkurrentene.

Er det fortsatt et handelsgulv?

Svaret på dette spørsmålet er ja og nei. Selv om det fortsatt er fysiske handelsgulv i enkelte børser rundt om i verden, skjer størstedelen av handelen nå elektronisk. Dette betyr at det ikke lenger er behov for et fysisk handelsgulv med rader av tradere som roper og gestikulerer til hverandre.

Når det er sagt, er det fortsatt noen fordeler med å ha et fysisk handelsgulv. For eksempel kan det gi en følelse av kameratskap og fellesskap som ofte mangler i elektronisk handel. I tillegg kan et fysisk handelsgulv være et flott sted for nettverksbygging og avtaler. Hvordan blir du gulvhandler? For å bli en floor trader må du først være medlem av en registrert futuresbørs. Når du har blitt medlem, må du bestå en serie 3-eksamen, som er National Commodity Futures Examination. Etter at du har bestått Series 3, må du fullføre et opplæringsprogram for floor trader, som vanligvis tilbys av børsen du er medlem av.

Hvorfor eksisterer gulvhandlere fortsatt?

Når det kommer til handel, eksisterer gulvhandlere fortsatt fordi de leverer en tjeneste som fortsatt trengs i dagens markeder. Gulvhandlere er mennesker som er fysisk tilstede i handelsgropen til en børs. De er der for å kjøpe eller selge verdipapirer på vegne av sine kunder.

Det er fortsatt mange fordeler med å ha gulvhandlere, selv i dagens elektroniske verden. For det første kan de gi et nivå av personlig service som elektroniske handelsmenn ikke kan. De kan også tilby sine klienter et nivå av anonymitet som kan være viktig i noen tilfeller. Og i noen tilfeller kan de gi kundene sine bedre priser enn det som er tilgjengelig elektronisk.

Det er imidlertid viktig å merke seg at floor trading synker i popularitet, ettersom mer og mer handel går over til elektroniske plattformer. Dette er fordi elektronisk handel generelt er raskere, mer effektiv og rimeligere enn gulvhandel.

Hva gjør en arbitrage?

En arbitrageur er en handelsmann som søker å tjene på prisavvik i forskjellige markeder. Arbitragører kjøper vanligvis eiendeler i ett marked og selger dem deretter i et annet marked der de mener prisen er høyere. Arbitrageurs kan også engasjere seg i andre aktiviteter som sikring og risikostyring.

Hvor mye tjener gulvhandlere?

Gulvhandlere er typisk svært erfarne tradere som lever av å handle på gulvet på en børs. De er vanligvis medlemmer av utvekslingen og må betale medlemsavgift, men de er ikke pålagt å ha noen spesifikke kvalifikasjoner. Gulvhandlere tjener vanligvis mye penger, men det er veldig vanskelig å si hvor mye de tjener i gjennomsnitt fordi det er stor variasjon. Noen gulvhandlere tjener millioner av dollar i året, mens andre tjener bare noen få tusen dollar.