Hva er en konvolutt i teknisk analyse?

En konvolutt er et teknisk analyseverktøy som brukes til å måle volatilitet og prisbevegelser. Den er konstruert ved å legge til og trekke fra en viss prosentandel fra et glidende gjennomsnitt. Konvolutter brukes til å identifisere trender og mulige reverseringspunkter.

Prosentandelen som brukes til å konstruere en konvolutt er vanligvis mellom 2 % og 5 %. Det glidende gjennomsnittet kan være av hvilken som helst lengde, men er vanligvis 20 perioder. Konvolutter kan brukes til enhver tidsramme, men brukes oftest på daglige eller ukentlige diagrammer.

Konvolutter regnes som ledende indikatorer, da de kan signalisere en retningsendring før selve prisen beveger seg. Dette gjør dem nyttige for å identifisere både trender og potensielle reverseringspunkter.

Det er noen ulemper ved å bruke konvolutter som et teknisk analyseverktøy. For det første er de gjenstand for tolkning, da prosentandelen som brukes til å konstruere konvolutten vil variere fra forhandler til forhandler. For det andre kan konvolutter være trege til å reagere på prisendringer, da de er basert på glidende gjennomsnitt. Til slutt kan det hende at konvolutter ikke er like nøyaktige i volatile markeder.

Hva er et konvoluttsignal? Et konvoluttsignal er et signal som brukes til å omslutte eller modulere et annet signal. Envelope-signaler brukes ofte i lydsystemer for å modulere amplituden til et lydsignal, og brukes også i andre systemer for å modulere frekvensen eller fasen til et signal.

Hva er EMA-konvolutt?

EMA-konvolutten er en teknisk indikator som plotter to eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) av et verdipapirs pris, ett over og ett under verdipapirets pris, og skaper et bånd der verdipapirets pris svinger. De øvre og nedre båndene er vanligvis satt til en viss prosentandel over og under sikkerhetens EMA, henholdsvis. EMA-konvolutten brukes til å identifisere perioder med overkjøpt og oversolgt forhold i et verdipapir, samt mulige trendvendinger.

Hva forteller Stokastisk indikator deg?

Den stokastiske indikatoren er en momentumoscillator som måler nivået av det nære i forhold til det høy-lave området over en gitt tidsperiode.

%K er gjeldende sluttkurs delt på den høyeste høye for tilbakeblikksperioden

%D er 3-dagers SMA på %K

Sakte %K er 3-dagers SMA av %K

Sakte %D er 3-dagers SMA for sakte %K

Tilbakeblikkperioden for den stokastiske indikatoren kan varieres, men den vanligste innstillingen er 14 perioder, som kan brukes til enhver tidsramme.

Den stokastiske indikatoren brukes til å identifisere potensielle overkjøpte og oversolgte forhold.

En overkjøpt tilstand oppstår når lukkingen er nær den øvre enden av høy-lav-området og en oversolgt-tilstand oppstår når næringen er nær den nedre enden av høy-lav-området.

%K-linjen brukes til å generere kjøps- og salgssignaler.

Et kjøpssignal genereres når %K krysser over %D og et salgssignal genereres når %K krysser under %D.

Den stokastiske indikatoren kan også brukes til å identifisere divergenser.

En bullish divergens oppstår når prisen gjør et nytt lavpunkt, men %K ikke.

En bearish divergens oppstår når prisen gjør et nytt høydepunkt, men %K ikke.

Divergenser kan brukes til å forutsi reverseringer.

Den stokastiske indikatoren er et allsidig verktøy som kan brukes på en rekke forskjellige måter.

Det viktigste å huske er at indikatoren ikke skal brukes isolert, men bør kombineres med andre tekniske indikatorer og fundamental analyse for å generere kjøps- og salgssignaler.

Hvordan leser du en konvoluttindikator?

Det er noen forskjellige måter å lese en konvoluttindikator på, men den vanligste metoden er å se etter utbrudd over eller under de øvre og nedre konvoluttlinjene. For eksempel, hvis prisen hopper rundt mellom de øvre og nedre konvoluttlinjene, vil du se etter et utbrudd over den øvre linjen eller under den nedre linjen som et signal om å kjøpe eller selge.

En annen måte å lese en konvoluttindikator på er å se etter avvik mellom prisen og indikatoren. For eksempel, hvis prisen gjør nye høyder, men indikatoren ikke gjør det, kan dette være et tegn på at prisen er i ferd med å begynne å falle.

Til slutt kan du også bruke konvoluttindikatorer for å bekrefte andre tekniske indikatorer. For eksempel, hvis du ser en bullish crossover på en glidende gjennomsnittsindikator, kan du se om konvoluttindikatoren også er bullish for å bekrefte signalet.

Hva er de forskjellige størrelsene på konvolutter?

Det finnes flere standard konvoluttstørrelser i Nord-Amerika, samt noen få internasjonale standarder. De vanligste størrelsene er:

#10 - 4-1/8" x 9-1/2"
#9 - 3-7/8" x 8-7/8"
#6-3 /4 - 3-5/8" x 6-1/2"

Det finnes også en rekke ikke-standardstørrelser, som vanligvis brukes til spesifikke formål, for eksempel kunngjøringer, invitasjoner eller direktereklame.