Hva er avkastning?

Betydningen av ROE, også kjent som økonomisk lønnsomhet, er de økonomiske fordelene som oppnås ved investeringene og egne ressurser. ROE-konseptet kommer fra uttrykket Return on Equity, som knytter netto fordeler oppnådd i en spesifikk investeringsoperasjon med de nødvendige ressursene for å oppnå det.

Den uttrykkes i prosent og brukes til å vurdere oppnådd fortjeneste på ressursene som brukes. Både avkastning og økonomisk lønnsomhet brukes synonymt, selv om den første brukes med regnskapsdata og den andre med markedsdata.

Beregn avkastning

For å beregne avkastningen må nettoresultatet til et selskap deles med egne ressurser. Perioden ved utgangen av perioden og egne ressurser i begynnelsen av perioden brukes siden intensjonen er å oppnå lønnsomhet høstet fra ressurser investert i begynnelsen av perioden.

ROE = Netto fortjeneste / egne ressurser

Nettoresultat forstås som overskudd oppnådd etter skatt, selv om det er mulighet for at resultatet av finansiell lønnsomhet presenteres som netto eller brutto, avhengig av om inntjening før eller etter renter, skatt og andre utgifter blir vurdert. .

Eksempel på beregning av økonomisk lønnsomhet

For å bedre forstå hvordan man beregner avkastning, bruker vi et eksempel. Ta saken til et selskap som foretar en investering på 5.000 euro med en avkastning på 10%. Dette selskapet har finansiert driften med egne midler verdt 2.500 euro og resten gjennom en kreditt eller lån med en rente på 5% per år.

Dette vil bety at avkastningen på investeringen vil være 10% x .5000 = 500 euro.

Fra lønnsomheten høstet, må kostnaden for gjelden som er inngått med banken trekkes fra, som ga lånet under følgende betingelser: 2.500 x 5% = 125 euro.

Dette betyr at selskapets nettoresultat for investeringen blir:

Nettoresultat: 500 euro - 125 euro = 375 euro

Dermed kan avkastningen eller den økonomiske lønnsomheten beregnes:

ROE = 375/2.500 x 100 = 15 euro.