Hva er bruttomargin?

Begrepet bruttomargin refererer til den direkte fordelen et selskap oppnår ved en tjeneste eller vare. For å beregne det må det tas hensyn til forskjellen mellom salgsprisen på varen eksklusiv merverdiavgift og produksjonskostnaden. Dette begrepet er også kjent som fortjenestemargin. Det beregnes vanligvis som en prosentandel av det totale salg av virksomheten.

Bruttomarginen er direkte fortjeneste fra selskapets aktivitet, uten diskontering impuestos, personalkostnader og andre kostnader. Tolkningen av bruttomarginen på salg er veldig viktig, siden takket være den vil bedriftene kunne avgjøre om de er lønnsomme eller ikke. I tilfelle bruttomarginen er negativ, vil det bety at det er umulig å dekke alle andre utgifter. Derfor mottar den også navnet på bruttofortjeneste.

Hva er bruttomarginen for?

Dette begrepet, bruttomargin, er en god måling av tilstanden til virksomheten. Hvis vi klarer å sammenligne det med andre lignende virksomheter, vet vi om vi jobber på riktig linje basert på fordelene til resten av selskapene i sektoren.

Et eksempel på bruttomargin kan forstås i situasjonen til et selskap dedikert til produksjon av klær som genererer salgsinntekter på 1.000 euro, og produksjonen innebærer en kostnad på 600 euro. På denne måten ville bruttomarginen utgjøre 400 euro. For hver euro av salg genererer den 40 cent.

Hvordan beregne bruttomargin?

Når du tar investeringsbeslutninger, brukes bruttomarginen som en analysemetode ved siden av solvensgraden eller diskonterte kontantstrømmer.

Det er tre formler for bruttomargin som hjelper deg å forstå dette konseptet litt grundigere:

  • Formel for bruttomargin = Salg - Kostnad for solgte varer
  • Formel for bruttomarginalprosent -% Bruttomargin = (Salg - Salgskostnad) / Salg
  • Enhetsbruttomarginalformel = Salgspris - Enhetskostnad

Sistnevnte tilfelle vil innebære å trekke salgsprisen på varen minus kostnadene ved å produsere den.

Kalkulator for fortjenestemargin