Hva er bruttomargin?

Begrepet bruttomargin refererer til den direkte fordelen et selskap oppnår ved en tjeneste eller vare. For å beregne det må det tas hensyn til forskjellen mellom salgsprisen på varen eksklusiv merverdiavgift og produksjonskostnaden. Dette begrepet er også kjent som fortjenestemargin. Det beregnes vanligvis som en prosentandel av det totale salg av virksomheten. Bruttomarginen er direkte … Les mer

Kategorier B