Hva er bobleteorien?

Bobleteorien er en teori som sier at folks oppfatning av formuespriser kan bli skilt fra virkeligheten, noe som fører til irrasjonell overflod og til slutt et markedskrasj. Teorien brukes ofte for å forklare hvorfor eiendelsprisene noen ganger øker til uholdbare nivåer og deretter kollapser.

Hva skjer etter en økonomisk boble?

En økonomisk boble er en situasjon der formuesprisene blir kunstig oppblåst på grunn av overdreven etterspørsel. Når boblen til slutt sprekker, raser prisene og investorer kan tape mye penger.

Sprengning av en økonomisk boble kan få vidtrekkende konsekvenser. Det kan forårsake en finanskrise, som skjedde under subprime-lånekrisen i 2007-2008. Det kan også føre til en resesjon, slik tilfellet var i Japan etter børsboblen på begynnelsen av 1990-tallet.

I etterkant av en boble er det ikke uvanlig at det er en periode med økonomisk stagnasjon. Dette blir ofte referert til som en "bakruseffekt". Det kan ta år for en økonomi å komme seg helt etter virkningene av en boble.

Hva er en boble og hvordan dannes den?

En boble er en økonomisk syklus preget av rask ekspansjon etterfulgt av en kraftig sammentrekning. Det er vanligvis forårsaket av overdreven spekulasjon i markedet, som driver opp prisene utover deres sanne underliggende verdi. Når boblen til slutt sprekker, kan det føre til en alvorlig økonomisk nedtur.

Hva er en boble når det gjelder en markedsquizlet?

En boble er et økonomisk fenomen som oppstår når prisen på en eiendel eller vare stiger raskt og deretter faller like raskt. Begrepet "boble" brukes ofte for å beskrive situasjoner der prisene stiger raskere enn de underliggende fundamentalene til eiendelen eller varen tilsier.

Det dannes ofte bobler i perioder med økonomisk usikkerhet, når investorer søker å finne eiendeler som vil holde verdien eller til og med øke i verdi. Det kan også dannes bobler når det er en ny teknologi eller et produkt som investorer tror vil bli enormt vellykket.

Det mest kjente eksemplet på en boble er dot-com-boblen på slutten av 1990-tallet, da aksjekursene til internettselskaper steg til svimlende høyder før de krasjet ned på jorden igjen.

Hva er boblehypotese?

Boblehypotesen er ideen om at aktivapriser kan avvike betydelig fra deres "fundamentale" verdi over lengre perioder, og at disse avvikene kan ha en betydelig innvirkning på realøkonomien.

Teorien om boblehypotese har sine røtter i arbeidet til den nederlandske økonomen Tulipmania, som hevdet at formuespriser kan skilles fra underliggende fundamentale forhold på kort sikt, noe som fører til irrasjonelle bobler.

Nyere arbeid med emnet er utført av Nobelprisvinnende økonom Robert Shiller, som har hevdet at bobler i formuespris kan ha en betydelig innvirkning på realøkonomien, og føre til økonomiske kriser.

Det er fortsatt betydelig debatt blant økonomer om hvorvidt formuesprisbobler kan eksistere eller ikke, og i så fall hva som forårsaker dem.

Hva er boblemodellen?

Boblemodellen er en teoretisk modell som forsøker å forklare formuesprisbobler. Modellen ble først foreslått av økonomene Robert Shiller og Andrew Akerlof i deres artikkel "Bubbles, Human Psychology, and Social Structure." Modellen sier at formuesprisbobler er drevet av irrasjonell overflod, som defineres som «en tilstand av eufori som får investorer til å tro at en eiendel er verdt mer enn den faktisk er». Modellen sier også at bobler blir drevet av "flokkadferd", som er når investorer følger andres ledelse uten å gjøre sine egne undersøkelser.