Hva er Bitcoin Private (BTCP)?

Bitcoin Private er en kryptovaluta som er en gaffel av ZClassic og Bitcoin. BTCP ble opprettet for å gi personvern og anonymitet til Bitcoin-brukere. BTCP bruker zk-snarks for å skjule avsender, mottaker og mengden av alle transaksjoner på blokkjeden.

Hva er forskjellen mellom privat og offentlig kryptovaluta?

Hovedforskjellen mellom privat og offentlig kryptovaluta er graden av åpenhet. Private kryptovalutaer er mer ugjennomsiktige, mens offentlige kryptovalutaer er mer transparente.

Private kryptovalutaer er vanligvis opprettet og administrert av en enkelt enhet, for eksempel et selskap eller en stiftelse. Denne enheten har full kontroll over kryptovalutaen, inkludert hvordan den opprettes, distribueres og administreres. Som et resultat har private kryptovalutaer en tendens til å være mer sentraliserte enn offentlige kryptovalutaer.

Offentlige kryptovalutaer, på den annen side, er vanligvis opprettet og administrert av et desentralisert nettverk av utviklere. Hvem som helst kan bidra til utviklingen av kryptovalutaen, og det er ingen sentral myndighet. Som et resultat har offentlige kryptovalutaer en tendens til å være mer desentraliserte enn private kryptovalutaer.

Nivået av åpenhet er en av hovedfaktorene som avgjør om en kryptovaluta er privat eller offentlig. Private kryptovalutaer er vanligvis mindre transparente enn offentlige kryptovalutaer. For eksempel kan en privat kryptovaluta ikke avsløre transaksjonshistorikken eller identiteten til brukerne. I motsetning til dette er offentlige kryptovalutaer vanligvis mer transparente. For eksempel avslører Bitcoin sin transaksjonshistorikk på en offentlig hovedbok kalt blokkjeden.

Hva er meningen med privat kryptovaluta?

Begrepet "privat kryptovaluta" refererer vanligvis til en digital eiendel som ikke er utstedt eller kontrollert av en sentral myndighet, for eksempel en regjering eller finansinstitusjon. Kryptovalutaer er ofte desentraliserte, noe som betyr at de drives av et nettverk av brukere som bidrar med sin datakraft til å verifisere transaksjoner og opprettholde hovedboken for all aktivitet (kjent som en blokkjede). Bitcoin, den første og mest kjente kryptovalutaen, er et eksempel på en privat kryptovaluta.

Private kryptovalutaer kontrasteres ofte med "offentlige" eller "tillatte" kryptovalutaer, som vanligvis utstedes av en sentral myndighet. For eksempel kan en sentralbank utstede en kryptovaluta som kun er tilgjengelig for autoriserte institusjoner, som banker og andre finansinstitusjoner. I motsetning til dette kan alle teoretisk kjøpe og selge Bitcoin, siden det ikke er noen sentral myndighet som kontrollerer forsyningen eller regulerer bruken.

Enkelte private kryptovalutaer, som Monero og Zcash, legger stor vekt på personvern og anonymitet, ved å bruke funksjoner som «stealth addresses» og «zk-SNARKs» for å gjøre det vanskelig for utenforstående å spore transaksjoner. Andre private kryptovalutaer, som Ethereum og Litecoin, fokuserer mer på å tilby en plattform for desentraliserte applikasjoner og smarte kontrakter. Hvor mange bitcoins finnes? Per juli 2018 eksisterer det totalt 16 366 275 bitcoins. Dette tallet endres omtrent hvert 10. minutt ettersom nye bitcoins utvinnes eller opprettes.

Hva er forskjellen mellom krypto og Bitcoin?

Bitcoin er en kryptovaluta, en form for digital eiendel eller penger, som kan utveksles mellom parter direkte uten behov for en tredjepart som en bank eller annen finansinstitusjon. Kryptovalutaer skapes gjennom en prosess kjent som gruvedrift, der datamaskiner løser komplekse matematiske problemer for å tjene et visst antall enheter av valutaen. Bitcoin var den første kryptovalutaen som ble opprettet, og er fortsatt den mest brukte og verdifulle kryptovalutaen i verden.

Kryptovalutaer sammenlignes ofte med tradisjonelle fiat-valutaer, som amerikanske dollar eller euro. Imidlertid er det noen få viktige forskjeller mellom Bitcoin og andre fiat-valutaer. For det første er Bitcoin desentralisert, noe som betyr at den ikke er underlagt kontroll fra noen enkelt enhet, for eksempel en sentralbank. Dette betyr at Bitcoin ikke kan være inflasjonsdrivende, da det ikke er noen enhet som kan skrive ut flere Bitcoin-enheter og øke pengemengden. I tillegg er Bitcoin-transaksjoner irreversible, noe som betyr at når en transaksjon er utført, kan den ikke reverseres eller kanselleres. Dette gjør Bitcoin til en veldig sikker form for penger, da det er svært vanskelig å begå svindel med Bitcoin. Til slutt er Bitcoin pseudonym, noe som betyr at selv om transaksjoner er offentlige, er ikke identiteten til de involverte partene det.

Er Bitcoin en privat mynt?

Bitcoin er en desentralisert kryptovaluta som ikke krever at en tredjepart overvåker eller forenkler transaksjoner. Dette betyr at transaksjoner er private og sikre, da det ikke er noen sentral myndighet som har tilgang til transaksjonsdataene. Det skal imidlertid bemerkes at blokkjeden er offentlig og gjennomsiktig, slik at alle kan se transaksjonsdataene.