Hva er en eiendom?

Begrepet eiendom brukes til å definere alle varene som er uadskillelig festet til et gulv. Eiendeler som regnes som eiendom kalles vanligvis eiendom eller eiendom. Disse kan være tomter – bygget eller ikke -, lager, hus eller lokaler. Eiendommene har også en rekke egenskaper som er felles for dem alle. Eiendomskarakteristikker Dette er noen av … Les mer