Hva er bestemmelsene?

Bestemmelsene i et selskap består av ressursene som danner det og som er anskaffet gjennom en forpliktelse. Definisjonen av avsetninger er således kapasiteten som selskaper har til å spare og lagre ressursene fra regnskapet til passiv. I tillegg vil disse ressursene bli lagret til det øyeblikket et selskap må møte betalingen av et regning.

I tillegg til karakteristikkene ved bestemmelsene, kan bedrifter ty til dem når de har inngått en slags forpliktelse og må møte det egne midler.

Typer av bestemmelser

På den annen side er det flere typer avsetninger som klassifiseres etter risikoen og utgiftene de må pålegges.

  • Finansielle avsetninger
  • Ekstraordinære bestemmelser
  • Driftsbestemmelser

Siden fremtiden kan være usikker, skilles det uansett også mellom langsiktige avsetninger og kortsiktige avsetninger. Med denne klassifiseringen vil selskapet være i stand til å vite på forhånd hva det vil kunne møte eller hva som ikke kan garantere sine egne fordeler.