Hva er åpen kildekode?

Open Source eller open source er en programvareutviklingsmodell som er basert på åpent samarbeid, det vil si at det aktuelle programmet kan modifiseres på en åpen måte, med frihet som ekspertbrukere i faget kan velge hvordan programmet vil fungere og endre visse egenskaper ved det.

Mange open source-programmer brukes innen Selskapet som arbeidsredskaper, like funksjonelle som andre lukkede kilder. For ikke å forveksles med gratis programvare, kan vi indikere at i åpen kildekode tildeles praktiske fordeler mer betydning enn etiske eller frihetsspørsmål. Det er viktig at vi nevner dette, fordi mange forveksler begrepet åpen kildekodeutvikling med begrepet gratis programvare, når de ikke er de samme.

Åpen kildekode-funksjoner

Når det gjelder noen av egenskapene til åpen kildekode, kan vi markere:


  • Vi har tilgang til kildekoden: på denne måten kan vi endre den, rette den eller legge til visse aspekter som vi synes er interessante. Uten å glemme at det må være nyttig og interessant for brukerne.
  • Tilgang er gratis: programvaren kan fås gratis og kan modifiseres fritt av de som er interessert i å gjøre forbedringer.
  • Mulighet for å unngå monopoler proprietær programvare: dette avhenger ikke bare av en programvareprodusent.
  • En gjennombruddsmodell: informasjon skjules ikke, og brukere kan fritt se hvordan systemet fungerer.

Noen av de mest kjente programvarene med åpen kildekode er: Ubuntu, Libre Office office suites, Firefox, Github eller VLC media player.