Hva er anonym handel?

Anonym handel er en type handel hvor identiteten til handelsmennene ikke er kjent. Dette kan gjøres ved å bruke en anonym handelsplattform eller ved å bruke en megler som ikke avslører identiteten til traderne.

Hva er et handelsbegrep?

En handelsperiode er en tidsperiode der et verdipapir eller en vare omsettes. De vanligste handelsbegrepene er "spot" og "forward". Spotpriser er prisene som et verdipapir eller en vare omsettes til for umiddelbar levering. Terminpriser er prisene som et verdipapir eller en vare omsettes til for levering på en fremtidig dato.

Hva er Darkpool trading? Darkpool-handel er en type handel som foregår utenfor offentlige børser. Darkpools er private børser der handelsmenn kan kjøpe og selge eiendeler uten å avsløre identiteten deres eller handelsordrene deres for offentligheten. Denne typen handel brukes ofte av store institusjonelle investorer, som hedgefond, for å utføre handler uten å flytte markedet.

Kan anonym handel? Ja, anonym handel er mulig. Det er imidlertid et par ting å huske på. For det første tillater ikke alle børser anonym handel. For det andre, selv på børser som tillater anonym handel, kan det være begrensninger på plass som begrenser typene bestillinger som kan plasseres anonymt. Til slutt kan anonym handel komme med litt høyere avgifter enn ikke-anonym handel.