GAFAM Stocks Definisjon og bruk

GAFAM-aksjene er en gruppe på fem teknologiselskaper som er ledende innen sine respektive felt: Google (Alphabet), Apple, Facebook, Amazon og Microsoft. Disse selskapene har vært viktige drivere for børsoppgangen det siste tiåret, og deres aksjekurser har overgått det totale markedet med stor margin.

GAFAM-aksjene blir ofte sett på som en trygg havn for investorer i tider med markedsuro, siden virksomhetene deres er relativt motstandsdyktige mot økonomiske nedgangstider. Disse selskapene har sterke balanser og genererer store mengder kontantstrøm, noe som gir dem muligheten til å takle stormer bedre enn de fleste andre selskaper.

GAFAM-aksjene er også populære blant vekstorienterte investorer, siden de er ledere i noen av de mest dynamiske og raskest voksende bransjene i verden. Disse selskapene er godt posisjonert for å dra nytte av den fortsatte veksten i den globale økonomien.

Investorer kan kjøpe aksjer i GAFAM-aksjer direkte gjennom selskapenes respektive børser, eller gjennom aksjefond og børshandlede fond som tilbyr eksponering mot disse selskapene.

Hvilken ETF har FAANG-aksjer?

Det finnes en rekke ETF-er som holder FAANG-aksjer, men den mest populære er sannsynligvis Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Denne ETFen sporer ytelsen til teknologisektoren til S&P 500, som inkluderer FAANG-aksjer som Apple, Amazon, Facebook og Google.

Hva menes med FAANG-aksjer?

FAANG viser til de fem mest populære og best presterende teknologiaksjene i det amerikanske aksjemarkedet, nemlig Facebook, Amazon, Apple, Netflix og Google (nå Alphabet). Disse aksjene har vært viktige drivere for det amerikanske børsoppgangen de siste årene.

Akronymet ble først laget i 2013 av CNBCs Jim Cramer, og har siden blitt et mye brukt begrep i finansverdenen.

FAANG-aksjer har vært spesielt populære blant unge investorer, som ser på dem som en måte å ta seg inn i den raskt voksende teknologisektoren. De har også vært en favoritt blant hedgefond og andre institusjonelle investorer.

Noen analytikere har imidlertid advart om at FAANG-aksjene er overvurdert og på grunn av en korreksjon. Andre hevder at de fortsatt har plass til å løpe gitt de sterke vekstutsiktene til de underliggende selskapene.

Hva er en teknologiaksje?

Teknologiske aksjer er aksjer i selskaper som er involvert i forskning, utvikling og produksjon av teknologirelaterte produkter og tjenester. Disse selskapene kan være involvert i et bredt spekter av bransjer, inkludert maskinvare og programvare, halvledere, Internett-tjenester og telekommunikasjonsutstyr.

Mens begrepet "teknologiaksjer" ofte brukes for å referere til aksjer i selskaper i høyteknologisektoren, kan det også brukes bredere for å referere til ethvert selskap som er involvert i teknologiindustrien.

Hva er Maang-selskaper?

Maang-selskaper er selskaper som fokuserer på mobilmarkedet. De kan lage apper, spill eller annen programvare for mobile enheter. Noen kjente Maang-selskaper inkluderer Rovio (produsenter av Angry Birds) og Supercell (produsenter av Clash of Clans).

Er Apple en FAANG?

Apple er en av de fem FAANG-aksjene (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). Disse aksjene er alle ledende innen banebrytende teknologiske felt, og har vært store drivere for aksjemarkedets vekst de siste årene. Selv om Apple ikke er det største eller mest verdifulle selskapet i gruppen, er det fortsatt en stor aktør i teknologibransjen, og aksjene har gått bra de siste årene.