Forstå utgangsalternativer

Når du starter en bedrift, er det viktig å ha en klar forståelse av dine avslutningsmuligheter. Et exit-alternativ er ganske enkelt en måte for deg å selge virksomheten din på eller på annen måte avslutte engasjementet ditt. De vanligste utgangsalternativene er å selge virksomheten til en tredjepart, gi den videre til et familiemedlem eller legge den ned.

Hvert utgangsalternativ har sitt eget sett med fordeler og ulemper, så det er viktig å nøye vurdere alle alternativene dine før du tar en avgjørelse. For eksempel kan det å selge virksomheten til en tredjepart være det mest økonomisk lukrative alternativet, men det betyr også å gi opp kontrollen over virksomheten. Å gi virksomheten videre til et familiemedlem kan være følelsesmessig tilfredsstillende, men det er kanskje ikke den beste økonomiske avgjørelsen.

Hovedpoenget er at du må ha en klar forståelse av dine mål og mål før du kan ta en informert beslutning om hvilket exit-alternativ som er riktig for deg.

Hva er de 5 exit-strategiene?

1. Salg til en strategisk kjøper
2. Salg til en finansiell kjøper
3. Initial public offering (IPO)
4. Rekapitalisering
5. Management buyout (MBO)

Hva er et exit-strategieksempel?

En exit-strategi er en plan for hvordan en virksomhet skal selges eller avvikles i tilfelle den ikke lenger er levedyktig. Dette kan skyldes eierens død eller pensjonering, salg av virksomheten eller beslutningen om å legge den ned.

Det er flere exit-strategialternativer tilgjengelig, og det beste alternativet for en bestemt virksomhet vil avhenge av dens størrelse, struktur og økonomiske situasjon. Noen vanlige eksempler på exitstrategi inkluderer:

1. Selge virksomheten til en tredjepart

Dette er kanskje den vanligste exitstrategien, og kan være et godt alternativ for virksomheter som er veletablerte og lønnsomme. Nøkkelen er å finne en kjøper som er villig til å betale en rimelig pris for virksomheten.

2. Gi virksomheten videre til familiemedlemmer eller ansatte

Dette er et godt alternativ for virksomheter som ikke er spesielt lønnsomme, men som har sentimental verdi for eieren. Det kan også være en god måte å sikre at virksomheten fortsetter å drive etter at eieren har gått av med pensjon eller død.

3. Avvikling av virksomheten

Dette er vanligvis bare et alternativ for virksomheter som ikke lenger er levedyktige, for eksempel de som har tapt penger i flere år. Det kan være en vanskelig avgjørelse å ta, men noen ganger er det det beste alternativet for eier og ansatte.

4. Salg av eiendelene til virksomheten

Dette er et alternativ for virksomheter som ikke er lønnsomme, men som har verdifulle eiendeler, som eiendom eller utstyr. Eieren kan selge disse eiendelene og bruke inntektene til å betale ned gjeld eller reinvestere i en annen virksomhet.

5. Begjæring om konkurs

Dette er et siste alternativ for bedrifter som er insolvente og ikke kan betale sin gjeld. Det kan være en vanskelig og stressende prosess, men det kan noen ganger være den beste måten å beskytte eierens personlige eiendeler på. Hvilken fane har avslutningsalternativet? Avsluttalternativet er plassert i "Fil"-fanen.

Hvordan lager du en exit-strategi?

Det første trinnet er å utvikle en klar forståelse av dine mål og mål. Hva prøver du å oppnå? Hva er dine langsiktige mål? Hva er dine utgangskriterier?

Når du har en god forståelse av målene dine, må du utvikle en plan. Hva er trinnene du må ta for å nå dine mål? Hva er tidslinjene for hvert trinn? Hvilke ressurser trenger du for å nå dine mål?

Når du har utviklet planen din, må du implementere den. Dette innebærer å sette alle bitene sammen og få det til å skje. Dette kan være den mest utfordrende delen av prosessen, men det er også den mest givende.

Det siste trinnet er å evaluere resultatene dine. Nådde du målene dine? Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? Hvilke leksjoner ble lært?

Exit-strategier er ikke en løsning som passer alle. Den beste exit-strategien er den som fungerer best for deg og din bedrift. Hvilken tast brukes til å avslutte eller lukke en kommando? "ESC"-tasten brukes vanligvis til å avslutte eller lukke en kommando.