Forstå Corporate Raiders

Corporate raiders er investorer som kjøper opp store deler av aksjer i et selskap for å ta kontroll over selskapet. De gjør vanligvis dette for å selge ut selskapets eiendeler eller slå det sammen med et annet selskap. Corporate raiders blir ofte utskjelt av publikum og media fordi de blir sett på som å ødelegge virksomheter og sette folk uten jobb. Hva er grønn forsendelse? Grønn utsendelse refererer til praksisen med å sende reklamemateriell til kunder i en konvolutt som er grønn i fargen. Hensikten med dette er å skille seg ut fra konkurrentene og skape et mer miljøvennlig image for bedriften.

Hva mener du med corporate governance i India?

Corporate governance i India refererer til reglene, forskriftene og praksisene som styrer forholdet mellom et selskaps ledelse, dets styre og dets aksjonærer. Målet med eierstyring og selskapsledelse er å sikre at et selskap drives på en effektiv og ansvarlig måte.

Det finnes en rekke ulike rammeverk for selskapsstyring som er utviklet i India. Den mest fremtredende av disse er «Comanies Act, 2013», som ble vedtatt av det indiske parlamentet i 2013. Denne loven inneholder en rekke bestemmelser knyttet til selskapsstyring, inkludert krav til styresammensetning, styremøter og offentliggjøring av informasjon.

Et annet viktig rammeverk for corporate governance i India er børsnoteringskravene for Securities and Exchange Board of India (SEBI). Disse kravene, som først ble introdusert i 1996, er utformet for å fremme åpenhet og ansvarlighet i verdipapirmarkedet. SEBIs noteringskrav inneholder en rekke bestemmelser knyttet til eierstyring og selskapsledelse, inkludert krav til offentliggjøring av informasjon og styresammensetning.

I tillegg til disse lovbestemte rammene, er det også en rekke frivillige koder og retningslinjer for eierstyring som er utviklet i India. Disse inkluderer "Klausul 49 i børsnoteringsavtalen", som ble introdusert av SEBI i 2000, og "National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business", som ble utgitt av den indiske regjeringen i 2011.
* * Corporate governance-landskapet i India er i stadig utvikling, og nye regler og forskrifter innføres med jevne mellomrom. Som et resultat er det viktig for bedrifter å holde seg oppdatert på den siste utviklingen på dette området.

Hvem oppfant fiendtlig overtakelse?

Det er ingen person som er kreditert for å ha oppfunnet den fiendtlige overtakelsen, men den første bemerkelsesverdige fiendtlige overtakelsen skjedde på 1950-tallet da selskapet Revlon forsøkte å overta sin konkurrent, Elizabeth Arden. Det fiendtlige overtaksforsøket var mislykket, men det satte en presedens for fremtidige fiendtlige overtaksforsøk.

Hvem var den første bedriftsanfalleren?

Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, ettersom begrepet "bedriftsraider" er relativt nytt og har ingen klar opprinnelse. Noen eksperter mener imidlertid at den første bedriftsangriperen var Jay Gould, en amerikansk forretningsmann fra 1800-tallet som var kjent for sin aggressive forretningstaktikk. Gould var kjent for å kjøpe opp store eierandeler i selskaper og deretter bruke sin stemmerett til å overta selskapene og gjøre endringer som ville gagne ham økonomisk.

Hvordan stopper jeg en raider-virksomhet?

Det er et par ting du kan gjøre for å stoppe en raider-virksomhet, men det avhenger av situasjonen. Hvis raider-virksomheten er en liten, lokal virksomhet, kan du kanskje snakke med eieren og overbevise dem om å slutte. Imidlertid, hvis raider-virksomheten er et stort selskap, kan du kanskje ikke gjøre mye.

Hvis raider-virksomheten bryter loven, kan du rapportere dem til myndighetene. Dette stopper kanskje ikke virksomheten, men det kan sette dem ut av drift hvis de blir dømt for en forbrytelse.

Den beste måten å stoppe en raider-virksomhet på er å sørge for at du ikke gjør forretninger med dem. Ikke kjøp produktene deres og ikke nedlatende deres virksomheter. Dette vil sende en melding om at du ikke støtter deres aktiviteter, og til slutt vil de gå konkurs.