Forsørger

En forsørger er en person som tjener en inntekt som brukes til å forsørge seg selv og/eller sin familie. Begrepet brukes oftest om den primære lønnstakeren i en husholdning. Hva er meningen med Patrones? Patrones er et spansk ord som betyr "mønstre". Det brukes også til å referere til inntektsskatteklassene i Spania. Kan min ekskone kreve penger etter skilsmisse? Hvis din ekskone ble tilkjent underholdsbidrag i skilsmissen, kan hun kreve pengene som inntekt på skatten. Det samme gjelder hvis hun ble tilkjent barnebidrag; pengene regnes som skattepliktig inntekt.

Hva med menn er forsørgere?

Flertallet av menn er forsørgere. I 2016 var 67 % av menn på 18 år og over i arbeidsstyrken, sammenlignet med 62 % av kvinnene. Av de mennene som var i arbeidsstyrken var 71 % sysselsatt på heltid, mot 56 % av kvinnene. Og av de som var sysselsatt på heltid, var 74 % de eneste eller primære inntektene for husholdningene sine, sammenlignet med bare 29 % av kvinnene.

Så mens et flertall av kvinnene også er i arbeidsstyrken og sysselsatt på heltid, er det mer sannsynlig at menn er hovedforsørgere for husholdningene deres.

Hvorfor betaler menn underholdsbidrag?

Det er flere grunner til at menn betaler underholdsbidrag, men den vanligste årsaken er skilsmisse. Ved en skilsmisse vil retten ofte pålegge den ene ektefellen å betale underhold til den andre. Ektefellen som betaler underholdsbidrag er typisk den som tjener mer penger, eller den som har høyere inntekt.

En annen grunn til at menn kan betale underholdsbidrag er på grunn av en separasjon. Ved separasjon kan retten pålegge den ene ektefellen å betale underhold til den andre. Ektefellen som betaler underholdsbidrag er typisk den som tjener mer penger, eller den som har høyere inntekt.

En tredje grunn til at menn kan betale underholdsbidrag er på grunn av en annullering. Ved en annullering kan retten pålegge den ene ektefellen å betale underhold til den andre. Ektefellen som betaler underholdsbidrag er typisk den som tjener mer penger, eller den som har høyere inntekt.

Hva er en annen betegnelse for cash cow? "En annen betegnelse for cash cow er profittsenter. Et profittsenter er et regnskapskonsept som lar en virksomhet spore lønnsomheten til hvert enkelt produkt eller tjenestelinje. Ved å vite hvilke produkter og tjenester som er lønnsomme, kan en virksomhet ta informerte beslutninger om hvor å tildele ressurser."