Forhåndsgodkjenning

Forhåndsgodkjenning er når en utlåner vurderer din økonomiske informasjon (inntekt, gjeld, eiendeler, kredittscore osv.) og gir deg et brev som sier hvor mye penger du kan låne og til hvilken rente. Å bli forhåndsgodkjent er det første steget mot å få et boliglån, men det garanterer ikke at du faktisk får lånet.

Hva er forskjellen mellom forhåndsgodkjenning og underwriting? Forhåndsgodkjenning er når en långiver gir deg et brev som sier hvor mye av et lån du kan kvalifisere for, basert på en gjennomgang av din økonomiske informasjon. Dette er ingen garanti for at du faktisk får lånet. Underwriting er prosessen som en utlåner bruker for å avgjøre om de skal gi deg et lån. Underwriteren vil gjennomgå din økonomiske informasjon og ta en avgjørelse basert på det. Hva er forskjellen mellom betinget og forhåndsgodkjenning? Betinget godkjenning er når utlåner godkjenner lånet ditt basert på at visse betingelser er oppfylt. Forhåndsgodkjenning er når utlåner allerede har godkjent lånet ditt og du trenger bare å fullføre papirene.

Kan du få avslag etter forhåndsgodkjenning? Det korte svaret er at du kan bli nektet etter å ha mottatt et forhåndsgodkjenningsbrev. Grunnen til dette er at en forhåndsgodkjenning ikke er en garanti for et lån, men rett og slett et brev som sier at du er prinsipielt godkjent for lån inntil et visst beløp. Selve lånegodkjenningen vil være betinget av en rekke faktorer, inkludert en tilfredsstillende vurdering av eiendommen du kjøper, ansettelseshistorikken din og kreditthistorikken din. Hva står PITI for? PITI står for "hovedstol, renter, skatter og forsikring." Dette akronymet brukes til å beskrive de fire hovedkomponentene i en månedlig boliglånsbetaling. Hovedstol er beløpet på lånet som blir tilbakebetalt. Renter er gebyret utlåner tar for å låne pengene. Skatter er eiendomsskattene som betales til staten. Forsikring er huseiers forsikring som kreves av utlåner. Hva betyr forhåndsgodkjenning boliglån? Forhåndsgodkjenning er når en långiver gir deg et brev som sier hvor mye av et lån du kvalifiserer for og hvor mye de er villige til å låne deg. Dette brevet er vanligvis basert på en gjennomgang av kredittrapporten din og annen finansiell informasjon.