Flaggdefinisjon

En flaggdefinisjon er et teknisk analyseverktøy som brukes til å identifisere en potensiell trendreversering. Flagg er sammensatt av to parallelle trendlinjer som konvergerer mot hverandre, og skaper en flagglignende form. Disse trendlinjene er vanligvis skapt av en kraftig prisbevegelse, etterfulgt av en periode med konsolidering. Flaggdefinisjonen brukes til å signalisere et potensielt utbrudd fra konsolideringsperioden, som vanligvis etterfølges av et kraftig prisbevegelse i motsatt retning.

Hvordan handler du et flagg til det ytterste?

Et flagg er et fortsettelsesmønster som skapes når prisen på et verdipapir konsolideres i et smalt område etter et skarpt trekk. Konsolideringen skaper en flaggstang, som deretter etterfølges av en konsolideringsperiode som danner flagget.

Flagget betraktes som et fortsettelsesmønster fordi det indikerer at den tidligere trenden fortsatt er intakt og at prisen sannsynligvis vil fortsette å bevege seg i samme retning når konsolideringsperioden er over.

Flaggmønsteret kan brukes til å handle både reverseringer og fortsettelser. For å handle en flaggreversering, vil du gå inn i en shortposisjon når prisen bryter under flagget. For å handle en flaggfortsettelse, vil du gå inn i en lang posisjon når prisen bryter over flagget.

Nøkkelen til å handle flaggmønsteret er å identifisere utbruddspunktet. Dette er punktet der prisen sannsynligvis vil bevege seg utenfor konsolideringsområdet og gjenoppta den tidligere trenden.

Utbruddspunktet kan identifiseres ved å se etter et prisnivå som har blitt testet flere ganger uten å bli brutt. Dette nivået er kjent som et støtte- eller motstandsnivå.

Så snart breakout-punktet er identifisert, kan du plassere en stop-loss-ordre under flagget for en lang posisjon, eller over flagget for en kort posisjon.

Målet for handelen bør settes på et nivå som er lik høyden på flaggstangen. Dette gir et rimelig fortjenestepotensial samtidig som det gir mulighet for et stramt stop-loss.

Hvordan bytter du et flaggmønster?

Flaggmønsteret er et teknisk analysekartmønster som brukes til å forutsi fortsettelsen av en tidligere trend. Mønsteret lages ved å tegne en horisontal linje over toppen av de høyeste høydepunktene i en opptrend, eller de laveste bunnene i en nedadgående trend, og deretter tegne en parallell linje over bunnen av de laveste i en opptrend, eller de høyeste i en nedadgående trend. .

Flaggmønsteret regnes som et fortsettelsesmønster, som betyr at det brukes til å forutsi fortsettelsen av en tidligere trend. Mønsteret lages ved å tegne en horisontal linje over toppen av de høyeste høydepunktene i en opptrend, eller de laveste bunnene i en nedadgående trend, og deretter tegne en parallell linje over bunnen av de laveste i en opptrend, eller de høyeste i en nedadgående trend. .

For å handle et flaggmønster, vil du angi en lang posisjon når prisen bryter ut over den øvre horisontale linjen på flagget, eller en kort posisjon når prisen bryter ut under den nedre horisontale linjen i flagget. Stop-losset vil bli plassert like utenfor flagget, og målet vil være det samme som den forrige trenden.

Hva er forskjellen mellom vimpel og flagg?

Et flagg er et fortsettelsesmønster som kan gjenkjennes på sin distinkte form. Flagg opprettes når markedet beveger seg i en sterk trend og deretter pauser for å konsolidere. Pausen skaper et sideveis mønster som ligner et flagg på en stang. Flaggstangen er skapt av det første sterke trekket.

En vimpel er et fortsettelsesmønster som ligner på et flagg, men er trekantet i form. Som et flagg skapes en vimpel når markedet beveger seg i en sterk trend og deretter tar en pause for å konsolidere seg. Pausen skaper et sideveis mønster som er trekantet i form. Vimpelen er skapt av det innledende sterke trekket og konsolideringsperioden.

Hva er et bullflag-diagram?

Et bullflag-diagram er et teknisk analyseverktøy som brukes til å identifisere potensielle reverseringer i retning av en eiendelspris. Flagget lages ved å trekke en horisontal linje gjennom eiendelens høyeste prispunkt, og deretter trekke en andre horisontal linje gjennom det laveste prispunktet i perioden etter det første. Dette skaper en "flagg"-form på diagrammet.

Flagget betraktes som et bullish reverseringsmønster når det dannes etter en periode med nedgang, og tolkes som et tegn på at eiendelens pris sannsynligvis vil gjenoppta sin oppadgående trend. Motsatt opprettes et bjørneflaggdiagram på samme måte, men anses som et bearish reverseringsmønster når det dannes etter en periode med fremgang, og tolkes som et tegn på at eiendelens pris sannsynligvis vil gjenoppta sin nedadgående trend.

Hva er et okseflagg?

Et okseflagg er et fortsettelsesmønster som kan finnes i et marked i trend. Det er preget av en periode med konsolidering (eller "flagg") etterfulgt av et utbrudd til oppsiden. Dette mønsteret kan brukes av tradere til å legge inn lange posisjoner.

Flaggdelen av mønsteret er skapt av en periode med sidelengs prishandling. Dette etterfølges vanligvis av et skarpt trekk høyere, noe som skaper flaggstangen. Utbruddet fra flagget oppstår når prisene beveger seg over flaggets øvre motstandsnivå.

Traders vil ofte se etter bekreftelse på utbruddet ved å vente på at prisene beveger seg over det forrige høyeste nivået. Dette kan bidra til å bekrefte at flyttingen faktisk er en del av en fortsettelse av opptrenden.

Når utbruddet har skjedd, vil tradere vanligvis sette en målpris ved å bruke høyden på flaggstangen. For eksempel, hvis flaggstangen er 100 poeng høy, kan traderen se etter et trekk til oppsiden som tilsvarer 100 poeng.

Bull-flagg-mønsteret er et populært fortsettelsesmønster som kan brukes av tradere til å gå inn i lange posisjoner. Dette mønsteret er skapt av en periode med sidelengs prishandling etterfulgt av en kraftig bevegelse høyere. Utbruddet fra flagget oppstår når prisene beveger seg over flaggets øvre motstandsnivå. Traders vil ofte se etter bekreftelse på utbruddet ved å vente på at prisene skal bevege seg over forrige høye. Når utbruddet har skjedd, vil tradere vanligvis sette en målpris ved å bruke høyden på flaggstangen.