Definisjon, krav og sammenligning av GmbH til LLCs

-Hva er en GmbH?
-Hva er kravene til en GmbH?
-Hvordan er en GmbH sammenlignet med en LLC? Hva heter LLC i Tyskland? LLC heter GmbH i Tyskland.

Hva regnes som en liten bedrift i Tyskland? I Tyskland er en liten bedrift typisk definert som et selskap med færre enn 50 ansatte. Imidlertid er det noen få andre faktorer som også kan brukes til å avgjøre om en virksomhet anses som liten, for eksempel årlig omsetning, balansetotal og nettoinntekt.

Hva er forskjellen mellom GmbH og AG?

Forskjellen mellom GmbH og AG er at GmbH er et privat selskap og AG er et offentlig selskap.

GmbH er et privat selskap som eies av sine aksjonærer. Aksjonærene har begrenset ansvar, som betyr at de kun er ansvarlige for hvor mye penger de har investert i selskapet.

AG er et offentlig selskap som er notert på en børs. Aksjonærene har ubegrenset ansvar, som betyr at de er ansvarlige for selskapets gjeld. Er GmbH et selskap eller partnerskap? GmbH er et partnerskap.

Kan en GmbH være et aksjeselskap?

En GmbH kan være et selskap, men det er noen viktige forskjeller du bør være klar over. For det første er en GmbH et aksjeselskap, noe som betyr at selskapets aksjonærer kun er ansvarlige for det beløpet de har investert i selskapet. Dette er forskjellig fra et selskap, som er en separat juridisk enhet fra aksjonærene og derfor er ansvarlig for gjeld og forpliktelser.

En annen viktig forskjell er at en GmbH må ha minst to aksjonærer, mens et selskap bare kan ha én. I tillegg må en GmbH ha en minimumsaksjekapital på 25 000 euro, mens det ikke er noe minimum for et selskap.

Så selv om en GmbH kan være et selskap, er det noen viktige forskjeller du bør være klar over før du bestemmer deg for å danne et.