Definisjon av restverdi

IregnskapsbetingelserNår en eiendel (eiendom, utstyr, transportkjøretøy …) har blitt brukt i mange år, er det normalt at den har mistet verdien, det vil si at den har blitt avskrevet. Den siste verdien som en eiendel har på slutten av levetiden, er det jeg vet som restverdi. Enhver eiendel, uansett type, har en verdi som taper … Les mer