Debtor-in-Possession (DIP) Finansiering

Debtor-in-Possession (DIP) finansiering er en type bedriftsgjeld som vanligvis brukes av selskaper som har begjært konkursbeskyttelse. Formålet med DIP-finansiering er å tilføre selskapet arbeidskapitalen det trenger for å fortsette driften under konkursprosessen. DIP-finansiering leveres vanligvis av en gruppe kreditorer kjent som DIP-långivere.

DIP-finansiering er typisk strukturert som et lån som er høyere enn selskapets øvrige gjeld. Det betyr at DIP-långiverne vil bli tilbakebetalt før selskapets øvrige kreditorer dersom selskapet ikke klarer å betale tilbake hele gjelden. DIP-finansiering kan også struktureres som en kredittlinje, som kan brukes av selskapet til å dekke sine driftsutgifter.

DIP-finansiering brukes vanligvis til å finansiere et selskaps virksomhet under konkursprosessen. Selskapets DIP-långivere vil typisk kreve at selskapet gir dem regnskap og rapporter med jevne mellomrom. DIP-långiverne vil også typisk ha rett til å godkjenne eller ikke godkjenne selskapets foreslåtte konkursplan.

DIP-finansiering kan være et nyttig verktøy for bedrifter som har økonomiske vanskeligheter. Det er imidlertid viktig å merke seg at DIP-finansiering ikke er uten risiko. Dersom et selskap ikke klarer å betale tilbake DIP-lånet sitt, kan DIP-långiverne ta kontroll over selskapet. I tillegg kan DIP-finansiering være dyrt, da selskapet typisk vil måtte betale høyere renter enn det ville gjort hvis det ikke var i konkurs.

Hva er interkreditoravtale?

En interkreditoravtale er en kontrakt mellom to eller flere kreditorer som fastsetter vilkårene for deres forhold til hverandre. Avtalen angir typisk rettighetene og forpliktelsene til hver enkelt kreditor, samt rekkefølgen de vil bli tilbakebetalt i tilfelle mislighold.

Interkreditoravtalen er et viktig verktøy for å håndtere risiko i et syndikert lån. Det er med på å sikre at alle kreditorer er på samme side i forhold til hvordan lånet skal betales tilbake, og det kan bidra til å unngå potensielle konflikter mellom kreditorer.

Hva er avståelse av pari passu-avgift?

En avståelse av pari passu-avgift er en type bedriftsgjeld der utstederen godtar å betale innehaveren av gjelden et beløp som tilsvarer prosentandelen av gjelden som innehas av innehaveren. For eksempel, hvis et selskap har en gjeld på $100 og innehaveren av gjelden har en avståelse av pari passu-gebyr for 10% av gjelden, vil selskapet skylde innehaveren $10.

Hva betyr pari passu?

Pari passu er en latinsk setning som betyr "like trinn" eller "lik fot". I sammenheng med selskapsgjeld refererer det typisk til behandlingen av ulike klasser av kreditorer i tilfelle mislighold.

Generelt har kreditorer krav på å få tilbakebetalt i sin helhet før noen aksjonærer mottar utbetalinger. Imidlertid kan kreditorer i noen tilfeller godta å bli tilbakebetalt på pari passu-basis, noe som betyr at de vil motta betalinger i forhold til beløpet de skylder, uavhengig av gjeldens ansiennitet.

Pari passu-behandling kan være fordelaktig for kreditorer fordi den gir dem mulighet til å ta del i enhver oppside dersom selskapet kommer seg og tjener mer penger enn forventet. Det kan imidlertid også være mer risikabelt fordi de kan ende opp med å få mindre betalt enn de ville fått hvis de hadde blitt tilbakebetalt i sin helhet.

Pari passu brukes ofte i sammenheng med konvertibel gjeld, som kan konverteres til egenkapital etter kreditors valg. I dette tilfellet kan kreditor velge å konvertere gjelden sin til egenkapital hvis selskapet går bra, men hvis selskapet gjør det dårlig, kan de fortsatt motta betalinger på pari passu-basis.

Pari passu kan også brukes i sammenheng med pantesikret gjeld, der ulike klasser av kreditorer gis ulike sikkerhetsnivåer. I dette tilfellet kan de mer yngre kreditorene bare motta betaling på pari passu-basis dersom de mer senior kreditorene betales fullt ut.

Pari passu er et viktig konsept innen corporate finance, og det er viktig for kreditorer å forstå hvordan det fungerer før de godtar noen vilkår.

Hva er Dip-status?

Dip-status er en bedriftsgjeldsvurdering utstedt av Standard & Poor's. Dip-status gis til selskaper som har stor sannsynlighet for å misligholde sine gjeldsforpliktelser. Denne vurderingen gis vanligvis til selskaper som har gått glipp av gjeldsbetalinger eller har fått kredittvurderingen nedjustert.

Hva er en debitor i besittelse? En debitor i besittelse er en type finansiering som er tilgjengelig for selskaper som er i ferd med å omorganisere sin virksomhet i henhold til kapittel 11 i den amerikanske konkurskoden. Denne typen finansiering er gitt av långivere som er villige til å samarbeide med selskaper som er midt i en omorganisering. Debitor i besittelse finansiering kan brukes til å finansiere en rekke forretningsutgifter, inkludert arbeidskapital, driftskostnader og kjøp av eiendeler.