Alle yrker

En hvilken som helst yrkespolise er en type uføreforsikring som utbetaler ytelser hvis forsikringstakeren ikke er i stand til å jobbe i sitt valgte yrke. Forsikringen vil vanligvis definere hva som anses å være forsikringstakers valgte yrke, og vil kun utbetale ytelser dersom forsikringstaker ikke kan arbeide i det yrket. Enkelte forsikringer vil også gi … Les mer