Alle yrker

En hvilken som helst yrkespolise er en type uføreforsikring som utbetaler ytelser hvis forsikringstakeren ikke er i stand til å jobbe i sitt valgte yrke. Forsikringen vil vanligvis definere hva som anses å være forsikringstakers valgte yrke, og vil kun utbetale ytelser dersom forsikringstaker ikke kan arbeide i det yrket. Enkelte forsikringer vil også gi … Les mer

Hva er en revisors attesttjeneste?

En revisors attesttjeneste er en type attestasjonstjeneste som en revisor kan gi til sin klient for å hjelpe dem med å ta informerte beslutninger. Tjenesten innebærer at revisor gir en rapport om sine funn fra sin undersøkelse av kundens regnskap og arkiv. Rapporten vil inneholde deres mening om hvorvidt regnskapet og regnskapet er nøyaktige og … Les mer