Natural Guardian Definisjon

En naturlig verge er et juridisk begrep som brukes for å beskrive en person som har juridisk rett til å ta avgjørelser på vegne av et barn. En naturlig verge har vanligvis omsorgen for barnet og er ansvarlig for barnets velferd. I noen tilfeller kan en naturlig verge også ha økonomisk ansvar for barnet. Kan … Les mer