Underholdsbidrag Definisjon

Underholdsbidrag er en type økonomisk støtte som vanligvis betales av en ektefelle til den andre etter at de blir skilt. Betalingene gjøres vanligvis regelmessig, og de kan enten være midlertidige eller permanente. Størrelsen på underholdsbidrag som utbetales, samt varigheten av utbetalingene, vil variere avhengig av en rekke faktorer, som lengden på ekteskapet, parets respektive inntekter, … Les mer

Natural Guardian Definisjon

En naturlig verge er et juridisk begrep som brukes for å beskrive en person som har juridisk rett til å ta avgjørelser på vegne av et barn. En naturlig verge har vanligvis omsorgen for barnet og er ansvarlig for barnets velferd. I noen tilfeller kan en naturlig verge også ha økonomisk ansvar for barnet. Kan … Les mer