Underholdsbidrag Definisjon

Underholdsbidrag er en type økonomisk støtte som vanligvis betales av en ektefelle til den andre etter at de blir skilt. Betalingene gjøres vanligvis regelmessig, og de kan enten være midlertidige eller permanente. Størrelsen på underholdsbidrag som utbetales, samt varigheten av utbetalingene, vil variere avhengig av en rekke faktorer, som lengden på ekteskapet, parets respektive inntekter, … Les mer

Food and Agriculture Organization (FAO) Definisjon

Food and Agriculture Organization (FAO) Definisjon er den internasjonale standarddefinisjonen av matsikkerhet. Den ble først vedtatt av FAO i 1996 og har blitt revidert flere ganger siden den gang, sist i 2019. Revisjonen fra 2019 inkluderer fire pilarer for matsikkerhet: tilgjengelighet, tilgang, utnyttelse og stabilitet. Hva gjør mat- og landbruksorganisasjonen Brainly? Food and Agriculture Organization … Les mer

Brutto arbeidskapital

Brutto arbeidskapital refererer til et selskaps omløpsmidler minus dets kortsiktige gjeld. Begrepet brukes til å beskrive mengden av et selskaps kontanter og andre likvide eiendeler som er tilgjengelige for å møte sine kortsiktige forpliktelser. Et selskaps omløpsmidler inkluderer kontanter, kundefordringer, varelager og andre eiendeler som kan konverteres til kontanter innen ett år. Kortsiktig gjeld er … Les mer