Et stopp-og-avstå-brev er et lovlig krav sendt til en enkeltperson eller bedrift for å stoppe en ulovlig aktivitet

som forteller noen å slutte å gjøre noe som krenker rettighetene dine. Opphør og avstå-brev brukes ofte for å stoppe brudd på opphavsrett, brudd på varemerker eller andre former for juridisk trakassering. Hva er et eksempel på stopp og avstå ordre? En stans og avstå ordre er en formell ordre utstedt av et myndighetsorgan eller … Les mer