Et stopp-og-avstå-brev er et lovlig krav sendt til en enkeltperson eller bedrift for å stoppe en ulovlig aktivitet

som forteller noen å slutte å gjøre noe som krenker rettighetene dine. Opphør og avstå-brev brukes ofte for å stoppe brudd på opphavsrett, brudd på varemerker eller andre former for juridisk trakassering. Hva er et eksempel på stopp og avstå ordre? En stans og avstå ordre er en formell ordre utstedt av et myndighetsorgan eller … Les mer

Forstå buelastisitet

Buelastisitet er et mål på hvor mye en variabel endres som respons på en endring i en annen variabel, og beregnes som prosentvis endring i den avhengige variabelen delt på prosentvis endring i den uavhengige variabelen. Det brukes ofte til å måle responsen til etterspørsel eller tilbud til endringer i prisen. For eksempel, hvis prisen … Les mer