Hva er ytelse?

I økonomiske og økonomiske termer er ytelse definert som lønnsomhet oppnådd etter en investering. Avkastningen på en investering uttrykkes vanligvis i prosent. En prosentandel som beregnes ut fra den investerte kapitalen. Begrepet avkastning brukes også ofte i forskjellige områder og sektorer for å referere til produksjonen oppnådd når den deles av det anvendte arealet. Ytelsestyper … Les mer

Kategorier Y