Hva er ytelse?

I økonomiske og økonomiske termer er ytelse definert som lønnsomhet oppnådd etter en investering. Avkastningen på en investering uttrykkes vanligvis i prosent. En prosentandel som beregnes ut fra den investerte kapitalen. Begrepet avkastning brukes også ofte i forskjellige områder og sektorer for å referere til produksjonen oppnådd når den deles av det anvendte arealet. Ytelsestyper … Les mer

Kategorier Y

Hva er utsatt gjeld?

Visste du at når en fysisk eller juridisk person mottar visse inntekter på forhånd for å levere en fremtidig tjeneste, er de forpliktet til å utstede utsatt gjeld? Begrepet utsatt ansvar er faktisk ganske vanlig i avdragssalg i forretningssammenheng eller ved forskuddsbetalinger mellom utleiere og leietakere. All informasjon om dette nøkkelordet i regnskap, deretter. Hva … Les mer

Kategorier G