Enhanced Oil Recovery (EOR) Definisjon

Forbedret oljeutvinning (EOR) er utvinning av olje fra et oljereservoar som tidligere har blitt tømt ved primære eller sekundære utvinningsmetoder. EOR-metoder inkluderer termiske metoder (som dampinjeksjon eller varmtvannsinjeksjon), kjemiske metoder (som overflateaktivt stoff eller polymerflom) og gassinjeksjon (som CO2-injeksjon eller naturgassinjeksjon). EOR kan øke mengden olje som kan utvinnes fra et reservoar, og kan også … Les mer

Kategorier Oil

Integrert olje- og gasselskap

Et integrert olje- og gasselskap, også kjent som en oljemajor, er et stort selskap som er involvert i alle aspekter av olje- og gassindustrien, fra leting og produksjon til raffinering og markedsføring. Begrepet «integrert» refererer til det faktum at disse selskapene er vertikalt integrert, noe som betyr at de er involvert i hvert trinn i … Les mer

Kategorier Oil

Hva er nedstrømsoperasjoner?

Nedstrømsvirksomhet er definert som raffinering av petroleumsråolje og prosessering og rensing av rå naturgass. De tre viktigste nedstrømsoperasjonene er: 1. Raffinering 2. Prosessering 3. Rensing 1. Raffinering: Dette er prosessen med å konvertere råolje til brukbar produkter som bensin, diesel og jetdrivstoff. 2. Bearbeiding: Dette er prosessen med å konvertere rå naturgass til brukbare produkter … Les mer

Kategorier Oil