Hva er nedstrømsoperasjoner?

Nedstrømsvirksomhet er definert som raffinering av petroleumsråolje og prosessering og rensing av rå naturgass. De tre viktigste nedstrømsoperasjonene er: 1. Raffinering 2. Prosessering 3. Rensing 1. Raffinering: Dette er prosessen med å konvertere råolje til brukbar produkter som bensin, diesel og jetdrivstoff. 2. Bearbeiding: Dette er prosessen med å konvertere rå naturgass til brukbare produkter … Les mer

Kategorier Oil