Nasjonal behandlingsdefinisjon

Begrepet «nasjonal behandling» refererer til prinsippet der et vertsland utvider samme behandling til utenlandske investorer som det gjør til sine egne investorer. Dette prinsippet er nedfelt i en rekke internasjonale avtaler, inkludert Verdens handelsorganisasjons (WTO) artikler om investeringer og tjenester. Under det nasjonale behandlingsprinsippet kan et vertsland ikke diskriminere utenlandske investorer eller tjenesteleverandører. Dette betyr … Les mer

Regulatory Capture Definition

Definisjonen av reguleringsfangst er prosessen der særinteresser får kontroll over reguleringsprosessen for å fremme sine egne interesser i stedet for allmenne interesser. Dette skjer ofte når regulatorer blir for koselige med bransjene de skal regulere. Resultatet er at reguleringen ender opp med å komme de regulerte næringene til gode i stedet for å beskytte publikum. … Les mer