Akkumuleringsalternativ Definisjon

Et akkumuleringsalternativ er en livsforsikringsbestemmelse som lar forsikringstakeren øke dødsfordelen ved å legge til en spesifisert prosentandel av premiene som betales til forsikringens kontantverdi. Hva er de 5 oppgjørsalternativene for livsforsikring? 1. Kontantoppgjør: Dette er det vanligste oppgjørsalternativet, hvor forsikringstaker mottar et engangsbeløp i kontanter fra livsforsikringsselskapet. 2. Livrenteoppgjør: Under dette alternativet mottar forsikringstaker regelmessige … Les mer