Hva er et obligatorisk konvertibelt obligasjonslån (CCD)?

Et obligatorisk konvertibelt obligasjonslån (CCD) er en type gjeldsinstrument som vanligvis brukes av selskaper som trenger kapital. CCD-er konverteres obligatorisk til aksjer på en forhåndsbestemt dato eller hendelse. Denne typen obligasjoner brukes vanligvis av selskaper som ikke er i stand til å skaffe kapital på tradisjonelle måter, som egenkapital eller gjeldsfinansiering. CCD-er brukes ofte av … Les mer

Fullt Konvertible Obligasjoner (FCD)

FCD-er er gjeldsinstrumenter som kan konverteres til aksjeandeler i det utstedende selskapet etter innehaverens skjønn. Innehaveren trenger ikke å konvertere FCD-ene til aksjer og kan holde FCD-ene til de forfaller. FCD-er har vanligvis lengre løpetid enn andre typer konvertible verdipapirer og tilbyr høyere renter. FCD-er brukes ofte av selskaper for å skaffe kapital uten å … Les mer