Hva er et obligatorisk konvertibelt obligasjonslån (CCD)?

Et obligatorisk konvertibelt obligasjonslån (CCD) er en type gjeldsinstrument som vanligvis brukes av selskaper som trenger kapital. CCD-er konverteres obligatorisk til aksjer på en forhåndsbestemt dato eller hendelse. Denne typen obligasjoner brukes vanligvis av selskaper som ikke er i stand til å skaffe kapital på tradisjonelle måter, som egenkapital eller gjeldsfinansiering. CCD-er brukes ofte av … Les mer

Hva er bra?

En sparebetingelser, en vare er et element som tilfredsstiller behovet for en etterspørsel og av en befolkning. Derfor er et økonomisk gode en håndgripelig og immateriell tjeneste som er tilstede i markedet og kan anskaffes av en person, men på en begrenset måte. Dette betyr at varene har en utløpsdato og kan brukes opp. I … Les mer

Kategorier B