Mellommann Definisjon

En mellommann er en mellommann som er involvert i en transaksjon mellom to andre parter. Mellommenn brukes ofte i situasjoner der to parter ikke er i stand til eller villige til å kommunisere eller forhandle direkte med hverandre. Mellommenn kan ha ulike former, for eksempel agenter, meglere eller distributører. De kan brukes til å lette … Les mer

Rustbelte

Begrepet «Rust Belt» brukes for å referere til et område i USA som har blitt økonomisk påvirket av nedgangen i produksjonsindustrien. Dette området består vanligvis av byer og regioner som en gang var store sentre for produksjon, men som har sett en nedgang i denne industrien de siste årene. Begrepet brukes ofte for å beskrive … Les mer