Mellommann Definisjon

En mellommann er en mellommann som er involvert i en transaksjon mellom to andre parter. Mellommenn brukes ofte i situasjoner der to parter ikke er i stand til eller villige til å kommunisere eller forhandle direkte med hverandre. Mellommenn kan ha ulike former, for eksempel agenter, meglere eller distributører. De kan brukes til å lette … Les mer