Hva er Institutional Brokers’ Estimate System (IBES)?

Institutional Brokers’ Estimate System (IBES) er en tjeneste som gir inntjeningsanslag for selskaper fra en rekke meglerhus og investeringsbanker. Disse estimatene brukes av investorer til å ta informerte beslutninger om å kjøpe, holde eller selge en bestemt aksje. IBES ble opprettet i 1978 av et konsortium av investeringsbanker og meglerhus. Tjenesten eies og drives nå … Les mer

Hvem er Satoshi Nakamoto?

I 2008 publiserte Satoshi Nakamoto en artikkel med tittelen «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System.» I denne artikkelen skisserte Nakamoto et system for et desentralisert, peer-to-peer elektronisk kontantsystem som ville tillate elektroniske betalinger å sendes direkte fra en part til en annen uten behov for en tredjepart, for eksempel en bank eller finansinstitusjon. Siden utgivelsen … Les mer