Hva er den implisitte kursen?

Den implisitte renten er den renten som er underforstått av prisen på et finansielt instrument. For eksempel, hvis prisen på en obligasjon er $100, er den underforståtte rentesatsen renten som vil gjøre at prisen på obligasjonen er lik $100. Den implisitte renten kan være forskjellig fra den faktiske renten på instrumentet. Hva er obligasjonens implisitte … Les mer