Guns-and-butter Curve

Guns-and-butter-kurven er en grafisk representasjon av avveiningen mellom to økonomiske mål: sikkerhet (representert av våpen) og økonomisk vekst (representert av smør). Kurven viser at når en nasjon øker utgiftene sine til sikkerhet, har den mindre penger tilgjengelig å bruke på andre ting, for eksempel økonomisk vekst. Begrepet «Guns-and-Butter Curve» ble først laget av den britiske … Les mer

Hva er den implisitte kursen?

Den implisitte renten er den renten som er underforstått av prisen på et finansielt instrument. For eksempel, hvis prisen på en obligasjon er $100, er den underforståtte rentesatsen renten som vil gjøre at prisen på obligasjonen er lik $100. Den implisitte renten kan være forskjellig fra den faktiske renten på instrumentet. Hva er obligasjonens implisitte … Les mer