Hva er refusjon?

Refusjon er et begrep som kan brukes på en generell måte i noen kommersielle transaksjoner eller i finansiell virksomhet investering og veske. I kommersielle transaksjoner og salgs operasjoner refererer refusjon til retur av en mengde penger eller materielle varer som en person hadde gitt for å betale for et produkt eller en tjeneste. I dette … Les mer

Hva er BCG Matrix?

BCG Matrix eller Boston Consulting Group Matrix er en vekst matrise som tjener til å kjenne produktportefølje av et bestemt selskap og dets levedyktighet económica. BCG matrisen ble utviklet av Boston Consulting Group (BCG) på 70-tallet, og prøver å analysere produktene / tjenestene til et selskap basert på: Markedsveksten: den varierer i henhold til attraktiviteten … Les mer