Konstruktivt totaltap

Konstruktivt totaltap er et juridisk begrep som brukes for å beskrive en situasjon der en eiendom har blitt så skadet at den ikke kan repareres eller gjenopprettes til sin opprinnelige tilstand. I slike tilfeller sies eieren av eiendommen å ha lidd et «konstruktivt totaltap», og har typisk krav på å få erstatning fra den som … Les mer

Hva er omfattende forsikring?

Kaskoforsikring er en av de viktigste typene bilforsikring, da den dekker et bredt spekter av potensielle skader på kjøretøyet ditt. Dette inkluderer skade fra hendelser som tyveri, hærverk, brann, flom og stormer, samt skader forårsaket av å treffe et dyr. Kaskoforsikring dekker også skader på frontruten din, og kan noen ganger dekke kostnaden for leiebil … Les mer

Hva er tredjepartsforsikring?

Tredjepartsforsikring er forsikring som er kjøpt av en privatperson fra et annet selskap enn den enkeltes eget forsikringsselskap. Denne typen forsikring er ofte påkrevd av statlig lov for å beskytte den enkelte mot å bli saksøkt av en annen part i tilfelle en ulykke. Hva er de fire forsikringstypene? Det er fire typer forsikringer som … Les mer

Personskadebeskyttelse (PIP)

Personskadebeskyttelse (PIP) er en type forsikring som gir økonomisk beskyttelse i tilfelle du blir skadet i en bilulykke, uavhengig av hvem som har skylden. PIP-dekning kan bidra til å betale for ting som medisinske regninger, tapt lønn og andre utgifter knyttet til skadene dine. Trenger jeg personskade på bilforsikringen min? Nei, du er ikke pålagt … Les mer

Clunker Definisjon

En clunker er en bil som er i dårlig stand, ofte på grunn av alder eller omsorgssvikt. Begrepet kan også referere til en bil som ikke er verdt å reparere eller beholde. Hvorfor kalles en gammel bil en banger? En teori er at begrepet «banger» har sin opprinnelse i Storbritannia, hvor gamle biler ofte omtales … Les mer

Medisinsk betalingsdekning (MedPay) Definisjon

Medisinsk betalingsdekning er forsikring som dekker medisinske utgifter forsikringstaker pådrar seg, uavhengig av hvem som er skyld i. MedPay blir noen ganger referert til som «no-fault»-dekning. Hvilke av følgende medisinske utgifter dekkes ikke av helseforsikring? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da forskjellige helseforsikringsplaner dekker forskjellige medisinske utgifter. Noen vanlige utgifter som … Les mer

Black Box Bilforsikring

Black box bilforsikring er en type forsikring der forsikringsgiveren bruker en svart boks montert på bilen for å spore kjørevanene til forsikringstakeren. Dataene som samles inn av den svarte boksen brukes til å beregne premien, og forsikringstakeren tilbys vanligvis rabatt hvis de kjører trygt. Hva betyr CV i forsikringsmessige termer? Begrepet «CV» står for «kollisjonsdekning.» … Les mer

Hva er subrogasjon?

Subrogasjon er et juridisk begrep som refererer til handlingen til en part som overtar rettighetene og pliktene til en annen part. I sammenheng med bileierskap skjer subrogasjon typisk når et forsikringsselskap utbetaler et krav til en forsikringstaker og deretter søker om refusjon fra den som er ansvarlig for skadene. Hva er årsaken til subrogasjon? Hvis … Les mer