Konstruktivt totaltap

Konstruktivt totaltap er et juridisk begrep som brukes for å beskrive en situasjon der en eiendom har blitt så skadet at den ikke kan repareres eller gjenopprettes til sin opprinnelige tilstand. I slike tilfeller sies eieren av eiendommen å ha lidd et «konstruktivt totaltap», og har typisk krav på å få erstatning fra den som … Les mer