Hva er en skitten pris?

En skitten pris er prisen på et verdipapir som inkluderer alle rentebetalinger som har påløpt siden siste kupongbetaling. Den skitne prisen er prisen som oppgis ved kjøp eller salg av en obligasjon. Renprisen er den skitne prisen minus påløpte renter. Hva er obligasjonsrentekurven? Obligasjonsrentekurven er en grafisk fremstilling av forholdet mellom obligasjonsrenter og ulike løpetider. … Les mer

Hva er gule ark i investering?

Begrepet «gule ark» refererer til den daglige listen over handelspriser for selskapsobligasjoner som er publisert av New York Stock Exchange (NYSE). Denne listen inkluderer prisene som obligasjoner omsettes til, samt kjøps- og salgskurser for hver obligasjon. De gule arkene brukes av investorer til å holde styr på prisene på selskapsobligasjoner slik at de kan ta … Les mer

Innløsningsreserve for obligasjoner

En obligasjonsinnløsningsreserve er et fond opprettet av et selskap ut fra overskuddet for å innløse sine obligasjoner ved forfall. Størrelsen på reserven er generelt lik den pålydende verdien av obligasjonene som skal innløses. Formålet med reserven er å gi selskapet en kilde til midler til å tilbakebetale obligasjonene når de forfaller. Selskapet kan velge å … Les mer